Айыл жергесинде жашыл шыктарга үйрөтүү - G-Star

Айыл жергесинде жашыл экмаларды колдонуу, G-STAR

 

“Айыл жергесинде жашыл ыкмаларды колдонуу G-STAR” долбоорунун максаты болуп жаштардын (жумушсуз жарандар) арасында жаңы жашыл ыкмаларды үйрөтүү жана энергия үнөмдөөчү курулуш ыкмалары аркылуу келечекте жумушка орношу, энергетикалык натыйжалуу курулуш жүргүзүү жана өзүн-өзү иш менен камсыз кылуу болуп саналат. Долбоор Хельветас Свисс Интеркооперейшн тарабынан каржылык колдонулуп Юнисон Групп жана “АВЕПКФ, “СЕЕВАКФ, АМЭТИМ тарабынан ишке ашырылды.

Долбоордун пилоттук этабына негизги милдеттери болуп:   

  • Электр энергия натыйжалуулук билимдерди башкаруу аянтчасын уюштуруу
  • Чүй облусунун айыл жергесинде (энергиянын натыйжалуулук) түшүндүрүү (үй жылуулоо) иштер маалымат компаниясын жүргүзүү

 

  • Чуй облусунун ОО «АМЭТИС» менен биргеликте айыл жерлеринде табигый материалдардан жана энергия үнөмдөөчү курулуш, энергетикалык натыйжалуу мештер, үйлөрдү жылытуу пайдалануу боюнча окутуу.
  •  Чүй облусунун «CEEBA» КФ  айыл жергесинде имараттарды энергия натыйжалуу материалдар менен жылуулоо.
Kyrgyz