Электр бөлүштүрүү системасын баалоонун методологиясы боюнча изилдөө

Демилгечиси жана башкы аткаруучу: Юнисон Групп

Каржылык колдоо: Америка Кошмо Штаттарынын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) 

Баяндоо: Калкты сапатуу электр энергиясы менен камсыздоо, мамлекетин маанилүү аспектиси болуп саналат. Электр энергиясындагы термелүүлөр жашоо сапатына терс таасир этип, мүнкүнчүлүгү бар үйлөр жана ишканалар энергетикалык көз карандысыз булактардан кайрылып келишет, мисалы: дизелдик генераторуна. Ал эми мүнкүнчүлүгү жоктор энергия сапаты начар же жетишсиз алууга аргасыз. 

2013жылдын февраль-март айларынын ичинде Юнисон электрэнергия системасын баалоо жана бөлүштүрүү методологиясы боюнча Кыргызстандагы жарандык коом эксперттердин жумушчу тобу менен сандуу жана сапатуу жумушун аткарды.Бул материалдар Дүйнөлүк ресурстар институту (Вашингтон, АКШ) жана Прайяс Энержи Групп (Пуна, Индия) катышуусу менен бирге иштелип чыккан. Электр камсыз кылуу байланышкан проблемаларды жана кыйынчылыктарды түшүнүү менен жарандык коомдун, керектөө топторунун катышуусун күчөтүү жана аларды маалыматуулугун жогорулату максатында, ошондой эле мамлекеттик жана башка тиешелүү уюмдар керектөөчүлөргө кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга салым кошуу.

Натыйжалары:

  • 2013ж. февраль-март айларында жалпы социологиялык изилдөө жүргүзүлдү.
  • Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 18 жаштан жогору 1800 респондент сурамжыланды 
  • Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 60 кызматкери жана ар кандай баскычтагы электр компаниялар сурамжыланды.
  • Изилдөө Кыргызстандын бардык жети облусунда жана Бишкек шаарында өткөрүлдү
  • Өлкөнүн баардык облустарындагы шаарларында жана баардык региондорундагы айылдарында сурамжылоо өткорүлдөрү.
  • 4 толук изилдөө тобу түзүлдүү
  • Жыйынтыктар жана тыянактар боюнча «Кыргызстандагы Электр энергиясын бөлүштүрүү жана керектөө системасы: анализ жана башкарууну баалоо» китеби басылып чыктты

Изилдөөнүн толук жыйынтыгы бул жерден тапса болот: http://energy.unison.kg/sites/default/files/an_report_ru.pdf